27.11.10

Er det synd for Løkke?


Politiken bringer i dag vælgernes dom efter ni år med VKO.

Det er interessant læsning. Vurderingen af 15 VKO-initiativer er helt overvejende negativ. Det er næsten synd for Løkke, han får nu alle kløene, mens Fogh høstede roser i sin del af perioden.
Samtidig viser undersøgelsen, hvilke emner der i særlig grad skiller vandene i befolkningens holdninger. Det er - med de største forskelle først:
 1. Deltagelse i Irakkrigen
 2. Deltagelse i Afghanistankrigen
 3. Styrkelse af privathospitaler
 4. Øget frit valg i den offentlige sektor
 5. Kommunalreformen
 6. Håndteringen af Muhammedkrisen
Kun i nr. 4 af ovennævnte (frit valg) er de positive tilkendegivelser i flertal!

Klik på grafen og se selv:
Herunder ser du de enkelte emners placering på listerne over de bedste og de værste initiativer. Bemærk procenttallene på de to 15. pladser:

De bedste initiativer:

 1. Øget frit valg i den offentlige sektor 35%
 2. Stramninger af udlændingepolitikken 31%
 3. Skattestoppet 31%
 4. Stramninger i retspolitikken 30%
 5. Skattelettelser 30%
 6. Skattefradrag til sundhedsforsikringer 17%
 7. Håndteringen af Muhammedkrisen 17%
 8. Komumunalreformen 14%
 9. Styrkelse af privathospitaler 14%
 10. Deltagelsen i Afghanistankrigen 10%
 11. Velfærdsaftalen i 2006 9%
 12. Kultur- og værdikampen 7%
 13. Deltagelsen i Irakkrigen 7%
 14. Andet 2%
 15. Jeg mener ikke, at nogen af ovennævnte initiativer har været gode 29%
De værste initiativer:
 1. Deltagelsen i Irakkrigen 54%
 2. Deltagelsen i Afghanistankrigen 47%
 3. Styrkelse af privathospitaler 39%
 4. Håndteringen af Muhammedkrisen 37%
 5. Kommunalreformen 37%
 6. Stramninger af udlændingepolitikken 37%
 7. Skattestoppet 32%
 8. Skattelettelser 32%
 9. Kultur- og værdikampen 25%
 10. Skattefradrag til sundhedsforsikringer 25%
 11. Stramninger i retspolitikken 18%
 12. Velfærdsaftalen i 2006 15%
 13. Øget frit valg i den offentlige sektor 11%
 14. Andet 4%
 15. Jeg mener ikke, at nogen af ovenstående initiativer har været dårlige 7%

Kilde:De to lister over bedste og værste initiativer er udarbejdet af Megafon for Politiken og TV 2 Nyhederne, gennemført blandt 1.126 danskere. Det øvrige indhold er min bearbejdning af disse oplysninger.
Spørgsmålene lød: »Hvilke af disse politiske initiativer er efter din mening de bedste som regeringen har gennemført siden 2001?« og »Hvilke af disse politiske initiativer er efter din mening de værste som regeringen har gennemført siden 2001?«.
Der var mulighed for at sætte flere krydser.